Политика за поверителност

Тази политика за поверителност („Политика“) описва как информацията, която може да ви идентифицира лично („Лична информация“), можете да предоставите на уебсайта esim.me („Уебсайт“), мобилното приложение „eSIM.me“ („Мобилно приложение“) и всяко на свързаните с тях продукти и услуги (общо „Услуги“) се събира, защитава и използва. Той също така описва изборите, с които разполагате, по отношение на използването от наша страна на вашата лична информация и как можете да получите достъп и да актуализирате тази информация. Тази Политика е правно обвързващо споразумение между вас („Потребител“, „вие“ или „ваш“) и БЛ Консултинг ЕООД („ БЛ Консултинг ЕООД “, „ние“, „нас“ или „наш“). С достъпа и използването на Услугите вие потвърждавате, че сте прочели, разбрали и се съгласявате да бъдете обвързани с условията на тази Политика. Тази Политика не се прилага за практиките на компании, които не притежаваме или контролираме, или за лица, които не наемаме или управляваме.

Когато отворите уебсайта или използвате мобилното приложение, нашите сървъри автоматично записват информацията, която вашият браузър или устройство изпраща. Тези данни може да включват информация като IP адрес и местоположение на вашето устройство, име и версия на браузъра и устройството, тип и версия на операционната система, езикови предпочитания, уеб страницата, която сте посещавали, преди да стигнете до Услугите, страници от Услугите, които посещавате, времето, прекарано на тези страници, информацията, която търсите в Услугите, часовете и датите на достъп и други статистики.

Събраната автоматично информация се използва само за идентифициране на потенциални случаи на злоупотреба и установяване на статистическа информация относно използването и трафика на Услугите. Тази статистическа информация не е събрана по друг начин по такъв начин, че да идентифицира конкретен потребител на системата.

Можете да осъществявате достъп и да използвате Услугите, без да ни казвате кои сте или да разкривате каквато и да е информация, чрез която някой би могъл да Ви идентифицира като конкретно, разпознаваемо лице. Ако все пак искате да използвате някои от функциите на Услугите, може да бъдете помолени да предоставите определена лична информация (например вашето име и имейл адрес). Ние получаваме и съхраняваме всяка информация, която съзнателно ни предоставяте, когато създавате акаунт, публикувате съдържание, правите покупка или попълвате онлайн формуляри в Услугите. Когато е необходимо, тази информация може да включва следното:

- Лични данни като име, държава на пребиваване и др.
- Информация за контакт като имейл адрес, адрес и др.
- Подробности за акаунта като потребителско име, уникален потребителски идентификатор, парола и др.
- Доказателство за самоличност, като например фотокопие на официална лична карта.
- Информация за плащане като данни за кредитна карта, банкови данни и др.
- Данни за геолокация като географска ширина и дължина.
- Определени функции на мобилното устройство като контакти, календар, галерия и др.
- Всички други материали, които желаете да ни изпратите, като статии, изображения, отзиви и др.

Част от информацията, която събираме, е директно от вас чрез Услугите. Възможно е обаче също така да събираме лична информация за вас от други източници, като публични бази данни, социални медийни платформи, доставчици на данни трети страни и наши съвместни маркетингови партньори. Личната информация, която събираме от други източници, може да включва демографска информация, като възраст и пол, информация за устройството, като IP адреси, местоположение, като град и щат, и данни за онлайн поведение, като информация за използването на уебсайтове на социални медии, информация за изглед на страница и резултати от търсене и връзки. Можете да изберете да не ни предоставяте Вашата лична информация, но тогава може да не можете да се възползвате от някои от функциите на Услугите. Потребителите, които не са сигурни каква информация е задължителна, са добре дошли да се свържат с нас.

За да направим Услугите достъпни за вас или за да изпълним законово задължение, може да се наложи да съберем и използваме определена лична информация. Ако не предоставите исканата от нас информация, може да не успеем да ви предоставим исканите продукти или услуги. Всяка информация, която събираме от вас, може да бъде използвана за следните цели:

- Създаване и управляване потребителски акаунти
- Изпълняване и управляване поръчки
- Доставяне продукти или услуги
- Подобряване на продуктите и услугите
- Изпращане на административна информация
- Изпращане на маркетингови и промоционални съобщения
- Отговаряне на запитвания и предлагане на поддръжка
- Поискване на обратна връзка от потребителя
- Подобряване на потребителското изживяване
- Публикуване на отзиви на клиенти
- Предоставяне на насочена реклама
- Администриране на тегления на награди и състезания
- Прилагане на правила и условия и политики
- Защита от злоупотреби и злонамерени потребители
- Отговаряне на правни искания и предотвратяване на вреда
- Изпълняване и управляване на Услугите

Обработването на вашата лична информация зависи от начина, по който взаимодействате с услугите, къде се намирате по света и дали е приложимо едно от следните:
(i) сте дали съгласието си за една или повече конкретни цели; това обаче не се прилага, когато обработката на лична информация е предмет на Калифорнийския закон за защита на личните данни на потребителите или европейски закон за защита на данните;
(ii) предоставянето на информация е необходимо за изпълнението на споразумение с вас и/или за всякакви негови предоговорени задължения;
(iii) обработката е необходима за спазване на правно задължение, на което подлежите;
(iv) обработването е свързано със задача, която се изпълнява в обществен интерес или при упражняването на официални правомощия, предоставени ни;
(v) обработването е необходимо за целите на легитимните интереси, преследвани от нас или от трета страна.

Обърнете внимание, че съгласно някои закони може да ни бъде разрешено да обработваме информация, докато не възразите срещу такава обработка (като се откажете), без да се налага да разчитаме на съгласие или някое друго от следните правни основания по-долу. Във всеки случай ще се радваме да изясним конкретното правно основание, което се прилага за обработването, и по-специално дали предоставянето на лична информация е законово или договорно изискване, или изискване, необходимо за сключване на договор.

Използваме процесори за обработка на плащания на трети страни, за да ни помогнат при безопасното обработване на вашата информация за плащане. Използването на Вашата лична информация от страна на такива обработващи трети страни се ръководи от техните съответни политики за поверителност, които могат или не могат да съдържат защита на поверителността като тази Политика. Предлагаме ви да прегледате съответните им политики за поверителност.

Можете да изтриете определени лични данни, които имаме за вас. Личната информация, която можете да изтриете, може да се промени с промяната на Услугите. Когато изтриете Лична информация обаче, ние може да поддържаме копие от непроменената Лична информация в нашите записи за периода, необходим за спазване на задълженията ни към нашите филиали и партньори, както и за целите, описани по-долу. Ако искате да изтриете личната си информация или да изтриете завинаги акаунта си, можете да го направите, като се свържете с нас.

В зависимост от заявените Услуги или ако е необходимо за извършване на транзакция или предоставяне на услуга, която сте поискали, можем да сключим договор с други компании и да споделим вашата информация с вашето съгласие с нашите доверени трети страни, които работят с нас, всички други филиали и дъщерни дружества, на които разчитаме за подпомагане на работата на услугите, достъпни за вас. Ние не споделяме лична информация с несвързани трети страни. Тези доставчици на услуги не са упълномощени да използват или разкриват вашата информация, освен ако е необходимо за извършване на услуги от наше име или за спазване на законови изисквания. Можем да споделяме вашата лична информация за тези цели само с трети страни, чиито политики за поверителност са в съответствие с нашите или които се съгласяват да спазват нашите политики по отношение на личната информация. Тези трети страни получават лична информация, от която се нуждаят само за да изпълняват определените от тях функции и ние не ги упълномощаваме да използват или разкриват лична информация за техни собствени маркетингови или други цели.

Ние ще разкрием всяка лична информация, която събираме, използваме или получаваме, ако това се изисква или е разрешено от закона, като например за спазване на призовка или подобен правен процес, и когато вярваме добросъвестно, че разкриването е необходимо за защита на нашите права, защитаваме вашите безопасността или безопасността на другите, разследване на измами или отговор на правителствено искане.

В случай, че преминем през бизнес преход, като сливане или придобиване от друга компания, или продажба на всички или на част от нейните активи, вашият потребителски акаунт и лична информация вероятно ще бъдат сред прехвърлените активи.

Ние ще запазим и използваме вашата лична информация за периода, необходим за спазване на нашите законови задължения, разрешаване на спорове и прилагане на нашите споразумения, освен ако не се изисква или е разрешен по-дълъг период на съхранение от закона. Можем да използваме всички обобщени данни, извлечени от или включващи вашата лична информация, след като я актуализирате или изтриете, но не по начин, който би ви идентифицирал лично. След изтичане на периода на съхранение Личната информация се изтрива. Поради това правото на достъп, правото на изтриване, правото на коригиране и правото на преносимост на данните не могат да бъдат приложени след изтичане на периода на съхранение.

В зависимост от вашето местоположение прехвърлянето на данни може да включва прехвърляне и съхраняване на вашата информация в държава, различна от вашата. Имате право да научите за правното основание за трансфер на информация към държава извън Европейския съюз или към която и да е международна организация, управлявана от международното публично право или създадена от две или повече държави, като ООН, както и за мерките за сигурност, предприети от ние, за да защитим вашата информация. Ако има такова прехвърляне, можете да научите повече, като проверите съответните раздели на тази Политика или се свържете с нас, като използвате информацията, предоставена в раздела за контакти.

Можете да упражнявате определени права по отношение на вашата информация, обработвана от нас. По-специално, имате право да направите следното:
(i) имате право да оттеглите съгласието си, когато преди това сте дали съгласието си за обработката на вашата информация;
(ii) имате право да възразите срещу обработването на вашата информация, ако обработването се извършва на правно основание, различно от съгласие;
(iii) имате право да научите дали информацията се обработва от нас, да получите разкриване на определени аспекти на обработката и да получите копие от информацията, която се обработва;
(iv) имате право да проверите точността на вашата информация и да поискате тя да бъде актуализирана или коригирана;
(v) имате право, при определени обстоятелства, да ограничите обработката на вашата информация, в който случай ние няма да обработваме вашата информация за никакви цели, различни от съхраняването й;
(vi) имате право, при определени обстоятелства, да получите изтриване на Вашата лична информация от нас;
(vii) имате право да получите вашата информация в структуриран, често използван и машинно четим формат и, ако е технически осъществимо, тя да бъде предадена на друг администратор без никакви пречки.

Тази разпоредба е приложима, при условие че вашата информация се обработва с автоматизирани средства и че обработката се основава на вашето съгласие, на договор, в който участвате, или на предоговорени задължения по него.

Когато личната информация се обработва за обществен интерес, при упражняване на официални правомощия, предоставени ни или за целите на преследваните от нас легитимни интереси, можете да възразите срещу такава обработка, като предоставите основание, свързано с вашата конкретна ситуация, за да оправдаете възражение. Трябва да знаете, че ако Вашата лична информация бъде обработвана за целите на директния маркетинг, можете да възразите срещу тази обработка по всяко време, без да предоставяте каквато и да е обосновка. За да научите дали обработваме лична информация за целите на директния маркетинг, можете да се обърнете към съответните раздели на този документ.

Ако сте жител на Европейското икономическо пространство (ЕИП), имате определени права за защита на данните и БЛ Консултинг ЕООД има за цел да предприеме разумни стъпки, за да ви позволи да коригирате, промените, изтриете или ограничите използването на вашата лична информация. Ако искате да бъдете информирани каква лична информация съхраняваме за вас и ако искате тя да бъде премахната от нашите системи, моля свържете се с нас. При определени обстоятелства имате следните права за защита на данните:
- Имате право да поискате достъп до вашата лична информация, която съхраняваме, и имате възможност за достъп до вашата лична информация.
- Имате право да поискате да коригираме всяка лична информация, която смятате за неточна. Вие също имате право да поискате от нас да допълним Личната информация, която смятате, че е непълна.
- Имате право да поискате изтриване на Вашата лична информация при определени условия на тази Политика.
- Имате право да възразите срещу нашата обработка на вашата лична информация.
- Имате право да поискате ограничения върху обработката на Вашата лична информация. Когато ограничите обработването на вашата лична информация, ние може да я съхраняваме, но няма да я обработваме допълнително.
- Имате право да получите копие от информацията, която имаме за вас, в структуриран, машинно четим и често използван формат.
- Вие също имате право да оттеглите съгласието си по всяко време, когато БЛ Консултинг ЕООД разчита на вашето съгласие за обработка на вашата лична информация.

Имате право да подадете жалба до орган за защита на данните относно нашето събиране и използване на вашата лична информация. За повече информация, моля, свържете се с вашия местен орган за защита на данните в Европейското икономическо пространство (ЕИП).

Всички искания за упражняване на вашите права могат да бъдат насочени към БЛ Консултинг ЕООД, чрез данните за контакт, посочени в този документ. Моля, имайте предвид, че може да ви помолим да потвърдите самоличността си, преди да отговорите на такива искания. Вашата заявка трябва да предоставя достатъчно информация, която ни позволява да проверим дали вие сте лицето, за което се представяте, или че сте упълномощен представител на такова лице. Трябва да включите достатъчно подробности, за да ни позволите да разберем правилно заявката и да й отговорим. Не можем да отговорим на вашата заявка или да ви предоставим лична информация, освен ако първо не проверим вашата самоличност или правомощия да отправите такава заявка и потвърдим, че личната информация се отнася за вас.

Ние не събираме съзнателно никаква лична информация от деца под 13-годишна възраст. Ако сте под 13-годишна възраст, моля, не изпращайте никаква лична информация чрез Услугите. Насърчаваме родителите и законните настойници да наблюдават използването на интернет от децата си и да помагат за прилагането на тази Политика, като инструктират децата си никога да не предоставят Лична информация чрез Услугите без тяхно разрешение. Ако имате причина да смятате, че дете под 13-годишна възраст ни е предоставило лична информация чрез Услугите, моля, свържете се с нас. Трябва също така да сте навършили 16 години, за да дадете съгласието си за обработването на вашата лична информация във вашата страна (в някои държави може да позволим на вашия родител или настойник да направи това от ваше име).

Услугите използват „бисквитки“, за да ви помогнат да персонализирате вашето онлайн изживяване. Бисквитката е текстов файл, който се поставя на вашия твърд диск от сървър на уеб страница. Бисквитките не могат да се използват за стартиране на програми или за доставяне на вируси на вашия компютър. Бисквитките се присвояват уникално на вас и могат да бъдат прочетени само от уеб сървър в домейна, който ви е издал бисквитката.

Може да използваме бисквитки, за да събираме, съхраняваме и проследяваме информация за статистически цели, за да работим с Услугите. Имате възможност да приемете или откажете бисквитки чрез настройка на вашия браузер. Повечето уеб браузъри автоматично приемат бисквитки, но обикновено можете да промените настройките на браузъра си, за да откажете бисквитките, ако предпочитате. Ако изберете да откажете бисквитките, може да не успеете да изпитате напълно функциите на Услугите. Щракнете тук, за да научите повече за бисквитките и как работят.

Някои браузъри включват функция „Не проследявай“, която сигнализира на посещаваните от вас уебсайтове, че не искате вашата онлайн активност да бъде проследявана. Проследяването не е същото като използването или събирането на информация във връзка с уебсайт. За тези цели проследяването се отнася до събиране на лична информация от потребители, които използват или посещават уебсайт или онлайн услуга, докато преминават през различни уебсайтове с течение на времето. Начинът, по който браузърите предават сигнала „Не проследявай“, все още не е единен. В резултат на това Услугите все още не са настроени да интерпретират или отговарят на сигнали „Не проследявай“, предавани от вашия браузър. Въпреки това, както е описано по-подробно в тази Политика, ние ограничаваме използването и събирането на вашата лична информация.

Можем да показваме онлайн реклами и може да споделяме обобщена и неидентифицираща информация за нашите клиенти, която ние или нашите рекламодатели събираме чрез вашето използване на Услугите. Ние не споделяме лична информация за отделни клиенти с рекламодателите. В някои случаи може да използваме тази обобщена и неидентифицираща информация, за да предоставим персонализирани реклами на целевата аудитория.

    Може също така да позволим на определени компании на трети страни да ни помогнат да персонализираме реклами, които смятаме, че могат да представляват интерес за потребителите, и да събират и използват други данни за потребителски дейности в Услугите. Тези компании могат да предоставят реклами, които могат да поставят бисквитки и по друг начин да проследяват поведението на потребителите.

Ние предлагаме електронни бюлетини, за които можете да се абонирате доброволно по всяко време. Ние се ангажираме да запазим вашия имейл адрес поверителен и няма да разкриваме вашия имейл адрес на трети страни, освен както е разрешено в раздела за използване и обработка на информация или за целите на използване на доставчик трета страна за изпращане на такива имейли. Ние ще поддържаме информацията, изпратена по имейл, в съответствие с приложимите закони и разпоредби.

В съответствие със Закона за CAN-SPAM всички имейли, изпратени от нас, ще посочват ясно от кого е имейлът и ще предоставят ясна информация как да се свържете с подателя. Можете да изберете да спрете да получавате нашия бюлетин или маркетингови имейли, като следвате инструкциите за отписване, включени в тези имейли, или като се свържете с нас. Въпреки това ще продължите да получавате важни транзакционни имейли.

Услугите съдържат връзки към други ресурси, които не са собственост или контролирани от нас. Моля, имайте предвид, че ние не носим отговорност за практиките за поверителност на такива други ресурси или трети страни. Препоръчваме ви да сте наясно, когато напускате Услугите, и да прочетете декларациите за поверителност на всеки един ресурс, който може да събира лична информация.

Ние защитаваме предоставената от вас информация на компютърни сървъри в контролирана, защитена среда, защитена от неоторизиран достъп, използване или разкриване. Ние поддържаме разумни административни, технически и физически предпазни мерки в опит да защитим срещу неоторизиран достъп, използване, модификация и разкриване на Лична информация, която е под негов контрол и съхранение. Въпреки това не може да се гарантира предаване на данни през интернет или безжична мрежа. Следователно, въпреки че се стремим да защитим вашата лична информация, вие потвърждавате, че
 (i) има ограничения за сигурност и поверителност на интернет, които са извън нашия контрол;
(ii) сигурността, целостта и поверителността на всяка информация и данни, обменени между вас и Услугите, не могат да бъдат гарантирани; и
(iii) всяка такава информация и данни могат да бъдат прегледани или подправени по време на транзит от трета страна, въпреки всички усилия.

В случай, че разберем, че сигурността на Услугите е била компрометирана или личната информация на потребителите е била разкрита на несвързани трети страни в резултат на външна дейност, включително, но не само, атаки срещу сигурността или измами, ние си запазваме правото да предприемат разумно подходящи мерки, включително, но не само, разследване и докладване, както и уведомяване и сътрудничество с правоприлагащите органи. В случай на нарушение на сигурността на данните, ние ще положим разумни усилия да уведомим засегнатите лица, ако смятаме, че има разумен риск от увреждане на потребителя в резултат на нарушението или ако уведомлението се изисква по друг начин от закона. Когато го направим, ще ви изпратим имейл.

Ние си запазваме правото да променяме тази Политика или нейните условия, свързани с Услугите, от време на време по наше усмотрение и ще ви уведомяваме за всякакви съществени промени в начина, по който обработваме личната информация. Когато го направим, ще преразгледаме актуализираната дата в долната част на тази страница. Можем също така да Ви уведомим по други начини по наше усмотрение, като например чрез информация за контакт, която сте предоставили. Всяка актуализирана версия на тази Политика ще влезе в сила веднага след публикуването на преработената Политика, освен ако не е посочено друго. Ако продължите да използвате Услугите след датата на влизане в сила на ревизираната Политика (или подобен друг акт, посочен по това време), ще представлява вашето съгласие с тези промени. Въпреки това, ние няма да използваме вашата лична информация без вашето съгласие по начин, съществено различен от заявения по време на събирането на вашата лична информация.

Вие потвърждавате, че сте прочели тази Политика и сте съгласни с всички нейни правила и условия. Чрез достъпа до и използването на Услугите вие се съгласявате да бъдете обвързани от тази Политика. Ако не сте съгласни да спазвате условията на тази Политика, нямате право да осъществявате достъп или да използвате Услугите.

Ако искате да се свържете с нас, за да разберете повече за тази Политика или желаете да се свържете с нас по какъвто и да е въпрос, свързан с индивидуалните права и Вашата лична информация, можете да го направите чрез формата за контакт, да да изпратите имейл до [email protected]