БЛ Консултинг ЕООД

Информация относно БЛ Консултинг ЕООД пример на Odoo, Отворен източник - Планиране на ресурсите на предприятието - ERP.

Инсталирани Приложения

Счетоводно отчитане
Фактури и плащания
Уебсайт
Конструктор за Вашия бизнес сайт
Електронна търговия
Продавайте Вашите продукти online
Data Recycle
Find old records and archive/delete them
Обсъждане
Чат, поща и приватни канали
Календар
Schedule employees' meetings
Чат на живо
Провеждайте чат с посетителите на уебсайта Ви

Installed Localizations / Account Charts

EU One Stop Shop (OSS)